24/05/2019

Justis- og kommunaldirektør

  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Ledelse

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 13.06.2019

Vi søker jurist med ledererfaring som har lyst til å lede 42 motiverte medarbeidere

Om stillingen

Vi ser etter en avdelingsdirektør med gode kunnskaper i juss som trives med endring, er løsningsorientert og jobber målrettet.

Vår justis- og kommunalavdeling består av 42 høyt motiverte og kvalifiserte medarbeidere på kontorene våre i Vadsø og Tromsø.

Avdelingen har tre seksjoner og en faggruppe som er tilknyttet direktøren. De tre seksjonene er juridisk seksjon, vergemålsseksjonen og planseksjonen. 

Faggruppens arbeidsområder er kommuneøkonomi og kommunedialog. 

Som direktør har du personalansvar for din assisterende direktør, fem seksjonsledere og medarbeiderne i staben.

Du har det overordnede ansvaret for driften og avdelingens resultater. Du skal følge opp avdelingens oppgaver tildelt fra overordnede departementer og direktorater.

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

  • master i rettsvitenskap eller emebetseksamen (cand.jur.)
  • ledererfaring
  • god faglig innsikt i avdelingens fagområder
  • gode samarbeidsevner og interesse for å veilede dine medarbeidere
  • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
  • kunne sikkerhetsklareres

I tilegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har:

  • erfaring med kommunesektoren
  • erfaring med tverrfaglig arbeid
  • godt humør

Vi tilbyr

Spennende arbeidsdager i et embete i endring.

For stillingen som direktør, tilbyr vi stillingskode 1062 med årslønn 800.000,- kroner til 900.000,- kroner brutto i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. 

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

Du kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på huset. 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med assisterende fylkesmann Stian Lindgård på mobil 409 12 478.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for videoer og bilder. Les mer om Vadsø her.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå