22/05/2019

Fiskeforvalter

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Landbruk - Skogbruk - Fiske Naturvitenskap

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.06.2019

Fiske for matauk og som rekreasjon er en viktig del av den nordnorske kulturen. Hvis du vil bidra til at dette kan fortsette, har vi ledig jobb som

Fiskeforvalter

Om oss

Miljøavdelingen ledes av Bente Christiansen og er inndelt seksjoner for naturmangfold og naturvern og  seksjon for vannforvaltning og forurensning. Avdelingen har 43 ansatte.

Denne stillingen tilhører seksjon for naturmangfold og naturvern, og har kontorsted Vadsø. 

Vi jobber for å ta vare på våre særpregede naturkvaliteter, fremme bærekraftig bruk av naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Vi fører tilsyn med virksomheter, sikrer god miljøstand i sjø, vassdrag og grunnvann og sikrer bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

Om stillingen

Stillingen har varierte oppgaver på fisk, og du skal blant annet

 • være kunnskapsbase innen fisk og fiskeforvaltning i regionen
 • veilede og samarbeide med grunneiere og fiskeforeninger
 • samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen
 • utføre oppgaver og saksbehanding for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
 • gi innspill til overordnet myndighet
 • ivareta hensynet til fisk i plan- og bygningssaker

Du kan også bli tildelt andre oppgaver innenfor miljøavdelingens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

Du må

 • ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder med fisk i fagkretsen. Særlig relevant erfaring innenfor stillingenes ansvarsområder kan unntaksvis veie opp for kravet om mastergrad
 • ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • beherske norsk språk svært godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du 

 • har relevant erfaring innen offentlig forvaltning, gjerne innen naturforvaltning
 • har god formidlingsevne
 • har god rolleforståelse

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere høyere lønn.

Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.

Flott natur og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000 kr i året og de får lavere personskatt.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå