21/05/2019

Assisterende fylkeslege

  • Fylkesmannen i Innlandet
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 07.06.2019

Fast stilling

Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege


Stillingen er

Stillingen som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 30 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Arbeidssted er Lillehammer.


Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, men også noe overfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkort-innehavere, inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse.

Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid.


Kvalifikajsonskrav

Utdanningsnivå:
Lege - medisinsk embetseksamen

Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr

  • Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Fylkesmannen i Innlandet
  • Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
  • God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden

Prøvetiden er 6 måneder.


Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62551382 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62551352.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå