21/05/2019

Rådgiver / seniorrådgiver med sykepleiekompetanse

  • Fylkesmannen i Innlandet
Helse - Sosial - Omsorg Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.06.2019

Fast stilling

Fylkesmannen i Innlandet har ledig en fast stilling for person med sykepleiekompetanse


Stillingen er

Stillingen er i utgangspunktet plassert i enheten Helse og omsorg som ledes av Fylkeslegen. Enheten inngår i virksomhetsområdet Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. Det tas forbehold om, og kan påregnes arbeidsoppgaver også innenfor de øvrige enhetene. Enheten Helse og omsorg har 30 ansatte, og behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver mot kommunene etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell hovedsakelig i kommunene, men også overfor spesialisthelsetjenesten. En sentral arbeidsoppgave vil også være behandling av tvangs-vedtak etter bestemmelsene kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. Oppgaver på enhetens øvrige områder kan inngå i stillingen.


Kvalifikajsonskrav

Utdanningsnivå:
For stillingen kreves det minimum utdanning som bachelor i sykepleie. Det er ønskelig med relevant videreutdanning, fortrinnsvis på masternivå.

Erfaring fra eller innsikt i helse- og omsorgstjenesten- fortrinnsvis kommunalhelsetjenester, samt offentlig forvaltning er også ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode velferdsordninger


Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
  • avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidsti

Prøvetiden er 6 måneder. Arbeidsted er Lillehammer.


Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå