21/05/2019

Seniorrådgiver - Jurist med interesse for plan og bygningsloven

 • Fylkesmannen i Innlandet
Jus

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 07.06.2019

Fast stilling

Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som seniorrådgiver


Om stillingen

Stillingen er lagt til Juridisk enhet. Enheten har 10 medarbeidere som bl.a. arbeider med klagesaksbehandling og veiledning etter Plan- og bygningsloven, Kommuneloven, Offentleglova og Forvaltningsloven. 


Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal primært arbeide med veiledning og klagesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven, men også med oppgaver på andre av enhetens fagområder etter behov. 


Kvalifikajsonskrav

Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap

Vi er ute etter søkere som har:

 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet.  
 • Erfaring fra arbeide med plan- og bygningsloven. 
 • Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig. 
 


Vi tilbyr

 • Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
 • Avlønning som seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.


Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 05/951 36 872 eller direktør Anne Katrine Fossum tlf 62 55 10 36/901 18 816

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå