21/05/2019

Universitetslektor i trafikk, Førsteamanuensis bed.øk. og Førsteamanuensis/førstelektor finansregnskap

  • Nord universitet
Høgskole - Universitet Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn

Om stillingene

Les fullstendige stilingsutlysninger her

Universitetslektor i trafikk

Søknadsfrist: 01.06.2019
Ref. nr.: 30082851

Ved Handelshøgskolen - Stjørdal er det ledig en 100 % fast stilling som universitetslektor i trafikk. Den som ansettes vil ha undervisning ved trafikkutdanningene som hovedarbeidsoppgave. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet.

Stillingen vil ha kontorsted Stjørdal, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder.

Førsteamanuensis bedriftsøkonomiske fag

Søknadsfrist: 03.06.2019
Ref. nr.: 30084509

Ved Handelshøgskolen er det ledig stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag med tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet representer hele det bedriftsøkonomiske fagområdet og er fordelt på flere studiesteder. Dette gir store muligheter for samarbeid mellom fagfolk uansett geografisk plassering.

De vitenskapelige ansatte er knyttet til faglige enheter med ansvar for undervisning og forskning. Den som ansettes i stillingen forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet. Handelshøgskolen samarbeider tett med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved universitetets øvrige studiesteder.

Førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap

Søknadsfrist: 03.06.2019
Ref. nr.: 30084758

Ved Handelshøgskolen i Bodø er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap. Det er ønskelig at kandidaten er statsautorisert revisor eller har høyere økonomisk utdanning med revisor-/regnskapspraksis. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen vil ha kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder.  

Vi tilbyr

  • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i  CV`en, innvandrerbakgrunn og ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten. Dersom søkere tilkjennegir nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan opplysningene bli brukt til anonymisert registeringsformål.

Les fullstendige stilingsutlysninger her

   

Ansettelsesform

Fast

Søk nå