16/05/2019

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver, Helse- og sosialavdelingen

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Helse - Sosial - Omsorg Jus Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.06.2019

Vil du jobbe med å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til innbyggerne i Troms og Finnmark?

Om stillingen

Vår helse- og sosialavdeling søker erfaren jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: en helse- og omsorg og en sosial- og familieseksjon med tilsammen 44 medarbeidere. Vi har kontorer i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert ved kontoret i Vadsø. 

Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.

Som jurist hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og profesjoner. Du jobber som selvstendige saksbehandlere og i team der dine juridiske vuderinger er viktige. 

Arbeidsoppgaver

Hos oss får du saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov. Hovedoppgavene blir: 

 • juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen.
 • tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen.
 • saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen.
 • gi råd og veiledning overfor kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver

Vi ønsker at du:

 • har god faglig innsikt i de aktuelle fagområdene 
 • samarbeider godt og ser gleden og nytten i å jobbe på tvers av fag
 • jobber effektivt og kan forholde deg til frister
 • trives med friheten og ansvaret ved å jobbe selvstendig
 • liker å finne løsninger på problemer
 • har kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364. Årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. 

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Prøvetiden er 6 måneder.

 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen på telefon 78  95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488. 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se vår Facebookside for videoer og bilder.

Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå