12/04/2019

Fastlegevikariater ledig ved Sentrum legepraksis

 • Alta kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.05.2019

Fastlegevikariater ledig ved Sentrum legepraksis  

Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, sykestue, fødestue, røntgenenhet og DPS samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte. 

Alta har 4 legesentre med til sammen 24 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer) WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.  

2 ledige fastlegevikariater   

 • 01.06.19-31.12.19, foreldrepermisjon, liste med 800 pasienter 
 • 12.07.19-24.10.19, foreldrepermisjon, liste med 840 pasienter

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende
 • Tilsetning etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.
 • Til alle fastlegestillinger knyttes det offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke. Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.  Kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distriktet generelt vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnus/oppnådd læringsmål i del 1
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Vikaren som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon Personlig egnethet vektlegges

  
Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket  
 • Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin, eller søkere med interesse for spesialisering innen allmennmedisin
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen - normaltariffen

Vi tilbyr

Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:  

 • Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Visitt og beredskap ved sykestue og fødestue (utgår september 2019)
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • Kollegial fraværsdekning
 • To ukers ekstra fri for kompetanseheving etc. med lønn
 • Permisjonsrettigheter med lønn hvert 3.år 
 • Hjemmekontorløsning 

Fastlegene ved Sentrum legepraksis har driftsavtale med Alta Kommune hvor de leier kontor, utstyr og hjelpepersonell. Månedlige kostnader er i 2019 på 47570,- per måned, basistilskuddet utgjør ca 32-34 000,- per måned. Vikaren som tilsettes inngår driftsavtale med kommunen.   
Inntektene til fastlegevikaren kommer i hovedsak fra 3 kilder; pasientens egenandel, trygderefusjon og basistilskudd. I tillegg kommer blant annet honorar fra attestarbeid, legeerklæringer og lønn for kommunal bistilling. 
  
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte. 

Kontaktinformasjon: virksomhetsleder Gøril Karlsen mobil 91750865 eller Kommuneoverlege Kenneth Johansen mobil 91798063  

Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå