09/04/2019

Ledige stillinger som psykolog

 • Lyngdal kommune
Psykolog

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.04.2019

Lyngdal kommune søker psykologer til 2 x 100% faste stillinger.

-          Fast 100% stilling i enhet for psykisk helse og rus.

-          Fast 100% stilling i enhet for barn og unge.

Fra 01.01.2020 blir begge stillingene lagt under Virksomhet for Forebygging og livsmestring i Nye Lyngdal kommune. Det er å forvente at noe arbeid vil foregå i Audnedal fra samme dato.

Hovedoppgaver

 • Psykologene skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstsvilkår for sine fokusgrupper
 • Forpliktende og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Relevant praksis og arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling
 • Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger
 • Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven §20 a.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no  

Søknadsfrist 30.04.2019

Autorisasjon, vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju. 

Nærmere opplysning om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder Barn og unge – Karen Elizabeth Lind tlf: 38334090 eller enhetsleder for Psykisk helse og habilitering Linda Skagestad, tlf: 95160273.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå