05/04/2019

Fagleder, Vadsø barneskole

  • Vadsø kommune
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Ingress

Ved Vadsø Barneskole er det ledig en 100% stilling som fagleder fra 01.08.2019.

Opplysninger om enheten

Vadsøskolene søker å fremme et godt læringsmiljø ved å ha fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering.

Vadsø Barneskole er en 1.-7. skole som åpnet høsten 2015. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har skolefritidsordning. 

Opplysninger om stillingen

Fagleder vil sammen med enhetsleder ha en sentral rolle i å utøve ledelse ved skolen. Fagleder skal kunne lede og motivere til faglig utviklingsarbeid, arbeide med læringsmiljøet, veilede for læring og vurdering for læring, samt utøve ledelse i tråd med kommunens kvalitetsplan og øvrige styringsdokument. Stillingen er også tillagt noen administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

- Relevant pedagogisk utdanning på universitets-/høgskolenivå med formell undervisningskompetanse i barneskolen, 1. - 7. trinn
- Formell lederutdanning, eller ledererfaring fra undervisningssektoren
- God innsikt og forståelse i skolens oppdrag og mandat
- Selvstendig, fleksibel og strukturert
- Erfaring fra deltakelse i utviklingsarbeid, plangruppe
- Kunnskaper om og erfaring fra å arbeide i team
- Analysekompetanse
- Kunnskap om gjennomføring av bl.a nasjonale prøver, kartlegginger, elevundersøkelsen
- Grunnleggende digitale ferdigheter

Vi tilbyr

- Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement
- Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år
- God pensjonsordning og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling. 

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Kontakter

Navn: Beate Aronsen
Tittel: Enhetsleder/rektor
E-post: Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no 
Mobil: 41926083
Arbeid: 78942851

Ansettelsesform

Fast

Søk nå