03/04/2019

Leder renhold med personalansvar - Bygg- og eiendom (223001)

 • Trøndelag fylkeskommune
Ledelse Renhold

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.04.2019

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Heimdal videregående skoleanlegg åpnet august 2018, som et av landets mest moderne skolebygg. Skoleanlegget består av skoleareal, kulturareal og idrettsarena og er i ferd med å bli et viktig samlingspunkt for hele området. Renholdere inngår som en del av driftsgruppa for Heimdal skoleanlegg som består av forvalter, driftsleder, driftsoperatører, driftsteknikere, renholdsleder og renholdere. 

Ønsker du en utfordrende og spennende jobbhverdag i en virksomhet i stadig utvikling? 
Er du en som tar utfordringer på strak arm, er serviceinnstilt, samarbeidsvillig, har erfaring og stå-på vilje? 
Stillingen er organisert under Seksjon Eiendom og vil i første omgang være tilknyttet ledelse av renholdere ved Heimdal vgs. 
Det kan bli aktuelt med utvidete arbeids – og ansvarsområder i stillingen i tråd med den utviklingen som skjer i fylkeskommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede renholdstjenesten; faglig ansvar, personalansvar og budsjettansvar. Dette innebærer blant annet:
 • Omsette renholdsplanen fra fylket sentralt til operativt renhold ved virksomhetsstedet.
 • Bidra til ivaretakelse av byggets overflater gjennom faglig ledelse av renhold og gulvvedlikehold.
 • Følge opp innkjøp og rutiner i regnskapssystem, arkivsystem og andre aktuelle dataverktøy.
 • Sørge for rutiner for HMS, ergonomi og oppfølging av sykefravær.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde, f.eks Bachelor i Facility Management eller andre økonomisk – administrative retninger.
 • Særlig relevant yrkesbakgrunn kan erstatte krav til formell kompetanse
 • Erfaring med ledelse av drift og renhold er en fordel
 • Erfaring med personalansvar er en fordel
 • Kjennskap til oppfølging av renholdskvalitet, samt renholdsplan på nettbrett er en fordel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker en medarbeider som har genuin interesse for renhold og ledelse. Vi ser etter den riktige miksen av selvstendighet og forståelse for helheten og at målet nås mest effektivt ved å dele kunnskap og å samarbeide. Stillingen forutsetter høy grad av selvstendighet, vilje til å finne svar og løsninger og til å motivere de ansatte til å yte det beste. Du må trives med å kommunisere både oppover og nedover i organisasjonen og du er trygg på å formidle muntlige og skriftlige budskap. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktinfo:
Åshild Staverløkk
Rådgiver
(+47) 74174664

Ansettelsesform

Fast

Søk nå