17/03/2019

Leder Longyear energiverk

  • Longyearbyen lokalstyre
Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.03.2019

Vi har ledig 100 % fast stilling som leder av Longyear energiverk med 25 faste ansatte, hvor 12 arbeider skift. Energiverket har døgnkontinuerlig bemanning og drifter i tillegg 110-sentralen for Longyearbyen.

Vi søker en person med naturlig autoritet som leder gjennom å motivere og utvikle medarbeiderne. Du må ha kjennskap til fagområdet energiproduksjon og industriell kultur, og må kunne kommunisere og samhandle godt med medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker også en leder som kan representere energiverket på en god måte utad. Med deg i arbeidet får du en dyktig ledergruppe og lojale og kompetente medarbeidere. Energiverket har gjennomført noen organisatoriske endringer det siste halve året, og dette arbeidet vil også kreve videre oppfølging.

Stadig høyere forventninger til miljøvennlig drift, kombinert med begrenset levetid på kullkraftverket, har ført til at arbeidet med nytt energisystem er påbegynt av Olje- og energidepartementet. Longyearbyen lokalstyre jobber aktivt i arbeidet med utviklingen av byen og behovet for oppgradering av infrastruktur og bygningsmasse.

Vi søker deg som har:

- Relevant utdanning fra universitet/høyskole som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende
- Relevant praksis og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen ett eller flere av disse områdene; energiproduksjon, energiforsyning, produksjonsanlegg eller prosessindustri.
- God forståelse av el-distribusjon, fjernvarme og prosess.
- Evne til å kommunisere og formidle i en politisk styrt organisasjon.
- Gode norskferdigheter, både skriftlige og muntlige

Vi vil vektlegge personlig egnethet

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

- Lede energiproduksjon og -distribusjon (strøm og fjernvarme)
- Prosjekteier for prosjekter knyttet til energiverket
- Videreføre dagens prosjektportefølje med vedlikeholdsplan og energiledelse
- Bidra til å videreutvikle Longyear energiverk i forhold til kvalitet, miljø og utredning av fremtidig energiproduksjon 
- Sørge for effektiv verdibevarende drift- og vedlikehold av Longyear Energiverk med distribusjonsanlegg
- Bidra til en god og sikker beredskap

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

- Lønn etter avtale
- Fleksibel arbeidstid
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
- Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
- Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m 

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no 

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontakter

Navn: Morten Dyrstad
Tittel: Sektorsjef teknisk: E-post: modyr@lokalstyre.no
Arbeid: 916 35 180

Ansettelsesform

Fast

Søk nå