17/03/2019

Avdelingsingeniør geodata og oppmåling

  • Alstahaug kommune
Arkitekt - Geografi -Landskap

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 15.04.2019

I forbindelse med at en av våre ansatte ønsker å prøve seg i en annen stilling har vi fra 01.06.19 ledig ett års vikariat med mulighet for fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgave vil være forvaltning av matrikkel- og eierseksjoneringsloven, ajourføring av kommunens kartverk, grunnlagsnett og matrikkelregister samt oppmålingsteknisk tjenesteproduksjon

Ønskede kvalifikasjoner:

Høyskoleutdanning eller tilsvarende faglig kompetanse, og gjerne relevant praksis
God datakompetanse innen fagrelaterte områder
Evne til å arbeide effektivt og selvstendig
Gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling

Vi kan tilby:

Et hektisk og spennende fagmiljø
Gode permisjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no 
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Navn: Bjørn Frammarsvik
Tittel: Enhetsleder
E-post: bjorn.frammarsvik@alstahaug.kommune.no
Arbeid: 75075614

Navn: Per Harald Zahl
Tittel: Ingeniør
E-post: per.harald.zahl@alstahaug.kommune.no
Mobil: 97039597
Arbeid: 75075626

Ansettelsesform

Fast

Søk nå