17/03/2019

Teamleder Kvalitet - Seksjon Eiendom

 • Trøndelag fylkeskommune
Eiendom Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.03.2019

SEKSJON EIENDOM 

Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 33 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. 

Seksjonen har 4 team med til sammen ca 70 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk 

TEAMLEDER KVALITET 

Teamleder inngår i ledergruppen på seksjon Eiendom og har ansvar for en enhet med 10 medarbeidere med fagrådgivere som har ansvar for systemer, dokumentasjon, prosjekteringsanvisninger, kvalitetsrutiner innenfor området utbygging, drift og vedlikehold av bygg og byggeprosjekter. 

Seksjonen har særlig fokus på krav knyttet til anskaffelses- og kontraktsdokumenter, energi- og miljømålsetninger, prosjkterings- og FDVU-verktøy samt miljørettet helsevern

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og økonomiansvar for teamet
 • Faglig ansvar for utvikling og implementering for seksjonenes kvalitetssystemer knyttet til byggeprosjekt og forvaltning av bygningsmasse
 • Oppfølging av seksjonens organisasjonsutviklings- og arbeidsmiljøprosesser
 • Spesielt ansvar for personaloppfølging på ett ett av administrasjonsstedene
 • Ivareta oppgaver som stedfortreder for bygge- og eiendomssjef

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen bygge- og anleggsområdet samt relevant erfaring fra byggebransjen og tilknyttede institusjoner
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse.
 • Følgende erfaringer er nødvendig:
 • - kunnskap om bygge- og anleggsprosjekter
 • - kunnskap om eiendomsforvaltning
 • - kunnskap om off. anskaffelse
 • - kunnskap om kvalitets- og kontrollsystemer knyttet til byggeprosjekt

Utdanningsretning

 • Arkitekt
 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv***

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Målrettet og strukturert
 • Involverende og inkluderende

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Rune Venås
Bygge- og eiendomssjef
+47 90783473
runve@trondelagfylke.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå