17/03/2019

Controller byggekontrakter - Seksjon Eiendom

 • Trøndelag fylkeskommune
Administrasjon - Økonomi Bygg og anlegg Eiendom Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.03.2019

SEKSJON EIENDOM 

Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 33 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. 

Seksjonen har 4 team med til sammen ca 70 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk 

CONTROLLER BYGGEKONTRAKTER 

Controller vil ha ansvar for kontroll og oppfølging av kontraktskrav for etterlevelse av kontraktskrav for bygge- og anleggsprosjekter. 

Stillingen vil inntil videre være knyttet til Team Kvalitet på Seksjon Eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll og oppfølging av kontraktskrav i byggeprosjekter knyttet til arbeidslivskriminalitet, byggebransjens seriøsitetsbestemmelser, fylkeskommunens vedtatte anskaffelsstrategi samt tilhørende lover og forskrifter
 • Bistand og rådgiver ovenfor prosjektledere ved utlysing, tildeling og oppfølging av byggeprosjekter
 • Registrering og kontroll av prosjekter i det digitale systemet HMS-Reg samt oppfølging mot leverandører og prosjektleder
 • Behandling av personsensitive opplysninger

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen jus, økonomi eller byggfag
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse, særlig knyttet til krav i og prosesser i byggeprosjekter
 • Følgende erfaringer er nødvendig:
 • kunnskap om bygge- og anleggskontrakter
 • kunnskap om off. anskaffelser
 • kunnskap om kvalitets- og kontrollsystemer

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Juridiske fag
 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Målrettet
 • Strukturert og systematisk

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Rune Venås
Bygge- og eiendomssjef
+47 90783473
runve@trondelagfylke.no

Marit Sollien
Teamleder Kvalitet
+47 41454605
marsoll@trondelagfylke.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå