17/03/2019

Bibliotekar/rådgiver ved fylkesbiblioteket i Hedmark

  • Hedmark fylkeskommune
Kultur - Bibliotek - Museum Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.03.2019

Ingress stilling

Fylkesbiblioteket i Hedmark er en del av enheten Kultur, bibliotek og kompetanse. Fylkesbiblioteket er et utviklings- og kompetansesenter for 22 kommunale og 14 fylkeskommunale bibliotek i Hedmark og har 4 årsverk. Det overordnede målet til fylkesbiblioteket er å koordinere og iverksette kompetansehevende tiltak og stimulere til utviklingsarbeid som gir bedre bibliotektjenester til alle som bor i fylket. Satsningsområder er litteraturformidling, bruk av nye medier og økt samarbeid. Arbeidet ved fylkesbiblioteket er i stor grad teambasert. 

Stillingsinformasjon

100 % fast stilling som bibliotekar/rådgiver ved fylkesbiblioteket i Hedmark med snarlig tiltredelse.
Arbeidsted Hamar frem til 31.12.2019, etter det vil fylkesbiblioteket i Innlandet være lokalisert på Gjøvik.

Vi søker etter deg som

* En ansvarsfull, positiv, iderik, effektiv og strukturert person.
* En med gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner og nettverk.
* Evne til å utvikle og utforme prosjekter og konsepter for bibliotekene i Hedmark/Innlandet.
* Trives i en hektisk hverdag, med ulike og varierte oppgaver.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver

Rådgiveren vil være en del av fylkesbibliotekets team, som jobber med bibliotekutvikling og rådgivning i folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i Hedmark/Innlandet. Dine hovedarbeidsoppgaver vil være å koordinere og iverksette kompetansehevende tiltak og stimulere til utviklingsarbeid som gir bedre bibliotektjenester til alle som bor i fylket. Satsningsområder er aktiv litteraturformidling og digital utvikling.

Vi stiller krav om

Minimum Bachelor i bibliotek og informasjonsfag fra Oslo MET eller tilsvarende.

Ønsket kvalifikasjoner for stillingen

* Erfaring fra biblioteksektoren. 
* Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid.
* Erfaring fra tverrfaglig arbeid.
* Erfaring med arbeid innenfor ett eller flere av følgende områder: formidling, digitale verktøy, folkehelse, livslang læring, barn/unge og eller inkludering.
* Førerkort personbil, da reisevirksomhet må påregnes. 

Vi kan tilby

* Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
* Nettverk av gode og dyktige kollegaer.
* Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø.
* Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
* Fleksitidsordning.

Øvrige vilkår/annet


Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested. 

Kontakter

Navn: Randi Langøigjelten
Tittel: Fylkessjef Kultur, bibliotek og kompetanse
E-post: randi.langoigjelten@hedmark.org
Mobil: 41521414
Arbeid: 62544427

Navn: Berit Strømshoved
Tittel: Faglig leder fylkesbiblioteket
E-post: berit.stromshoved@hedmark.org
Arbeid: 41648157

Ansettelsesform

Fast

Søk nå