14/03/2019

Rådgivere/seniorrådgivere atomsikkerhet og forurensning

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Naturvitenskap Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 14.04.2019

Vil du være med på å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet med mulighet for å utvikle stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt? Seksjon atomsikkerhet og forurensning søker flere rådgivere/seniorrådgivere til faste stillinger. Vi styrker kompetansen vår for å påse at de nukleære anleggene i Norge drives og avvikles forsvarlig. Håndteringen av det radioaktive avfallet står sentralt i dette arbeidet.  

Seksjon atomsikkerhet og forurensing har ansvaret for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus og forskning. Seksjonen er forvaltningsmyndighet etter atomenergiloven og forvalter Institutt for energiteknikk (IFE) og deres virksomhet knyttet til reaktorene på Kjeller og i Halden. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  

Arbeidsoppgaver

Forvaltning av Institutt for energiteknikk (IFE) etter forurensingsloven, samt oppgaver knyttet til seksjonens øvrige arbeid på dette området.

Oppgaver knyttet til sikkerhet, lagring og sluttdeponering av brukt brensel og annet radioaktivt avfall.

Påse dekommisjonering av atomanlegg og forsvarlig lagring av brukt brensel og radioaktivt avfall.

Oppfølging av oppgaver om dekommisjonering og radioaktivt avfall knyttet til Centre for Environmental Radioactivity - Centre of Excellence (CERAD CoE ).

Oppgaver knyttet til utarbeidelse av sikkerhetsanalyser, sikkerhetsrapporter, helse- og miljøkonsekvensvurderinger.

Vurdere helse- og miljømessige konsekvenser når vi utarbeider tillatelser etter forurensningsregelverket, i utredningsspørsmål og ved andre typer forvaltningsoppgaver.

Oppgaver knyttet til forvaltning av transport av radioaktivt materiale og radioaktivt avfall.

Spennende oppgaver og mulighet til å påvirke og utforme forvaltning av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

Utstrakt samarbeid med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer.

Mulighet for å utvikle stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt med reisevirksomhet i inn- og utland.

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning med relevant mastergrad, cand.scient/siv.ing.innen naturvitenskap eller tilsvarende.   
Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller engelsk.   
Erfaring fra arbeid i tilknytning til nukleær virksomhet og nukleære anlegg, enten som regulerende myndighet eller fra virksomhetssiden vektlegges. Søkere som kan vise til kunnskap om og forståelse for nasjonale og internasjonale rammer for nukleær aktivitet og nukleære anlegg, samt for relevante prinsipper og praksis for atomsikkerhet vil bli foretrukket.    
Det er en fordel om du har relevant erfaring fra offentlig forvaltning og gjerne kunnskap om og erfaring med forvaltning etter forurensningsloven.         
Kunnskap om forurensning knyttet til stråling, radioaktivitet og om radioøkologi vektlegges. 

Personlige egenskaper

Grundig og selvstendig, ansvarsfull og engasjert.   
Robust med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsegenskaper. 

Vi tilbyr

En utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.  
Moderne og trivelige lokaler med subsidiert kantine.  
Medlemskap i Statens pensjonskasse, fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie.   
Lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr.524200 – 565000 kr per år eller som seniorrådgiver kr. 576100 – 619300 per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
6 måneders gjensidig prøvetid.

Kontaktinformasjon

Solveig Dysvik
Seksjonssjef
67162655
solveig.dysvik@dsa.no   

Wenche Andersen
Rådgiver
67162630
wenche.andersen@dsa.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå