14/03/2019

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver, juridisk seksjon

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.04.2019

Jurist med fartstid fra kommune eller stat? Pakk sommervotter og blendingsgardin og søk jobb i Finnmark!  

Om oss/arbeidsoppgaver

Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Vi er 42 kolleger med kontorer både i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen ligger til juridisk seksjon og kontorsted er Vadsø.

Justis- og kommunalavdelingen jobber med flere områder som er juridisk kompliserte. Vårt oppdrag utøves i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og hensynet til rettssikkerhet for innbyggerne i Troms og Finnmark. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Juridisk seksjon avgjør saker innenfor en mengde lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og generell og spesiell forvaltningsrett.

Vi skal gi kommunalrettslige og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt.

Som jurist hos oss skal du drive med saksbehandling og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og fylkenes innbyggere på telefon og e-post. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser.

Du kan også få andre juridisk relaterte arbeidsoppgaver hvis vi skulle få behov for det. 

Dette er en faglig utviklende stilling. Du får samarbeide med andre fylkesmannsembeter og delta på fagsamlinger med departementer og direktorater.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling fra stat eller kommune
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha kjennskap til kommunal og/eller statlig forvaltning
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du

 • kommuniserer godt og er serviceinnstilt
 • har gode samarbeidsevner og jobber godt i team, men trives med å jobbe selvstendig

Vi søker etter en person som utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet, som trives med høyt tempo og som oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.
 • Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.
 • Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg.
 • Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.
 • Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingens hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med konstituert avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for video og bilder. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå