13/03/2019

Rektor - Strønstad skole

  • Hadsel kommune
Rektor - Styrer

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 07.04.2019

Dette er en fast 100 % stilling som er ledig for tiltredelse fra 01.08.2019.

Om skolen

Strønstad skole ligger i Hadsel kommune - lokalisering Austvågøy. Skolen har inneværende skoleår 17 elever. Skolen er 3-delt. Strandlandet barnehage er også knyttet opp mot skolen. Barnehagen har 5 barn inneværende barnehageår.

Den som tilsettes i rektorstillingen må påregne timeplanlagt deltakelse i undervisning i skolen/aktiv deltakelse i barnehagens daglige aktivitet ved siden av ledelsesressursen. Konkret fordeling av tidsressurs til ledelse og tid til pedagogisk arbeid forutsettes fastsatt etter drøfting med den som tilsettes. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Skolen og barnehagen trenger en kompetent og tydelig rektor, med positive holdninger til endring, og en leder som holder seg informert om og viser interesse for skolens og barnehagens arbeid med barn.

Krav til kompetanse

- Pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper, jf. opplæringsloven §9 - 1.
- Ha erfaring fra grunnskole.

Ønskede kvalifikasjoner

- Relevant lederutdanning.
- Kunne følge opp arbeidsgiveransvaret for ansatte og skolens og barnehagens vedtatte økonomiske rammer.
- Ha evne til å kommunisere godt med medarbeidere, barn og foreldre.
- Være utviklingsorientert.
- Ha en tydelig og inkluderende lederstil.
- Evne å inspirere sine medarbeidere.
- Bidra i en helhetlig utvikling av tjenestetilbudet i kommunen.

Vi tilbyr

- Lederavtale.
- Rektorutdanning/etterutdanning.
- Konkurransedyktige betingelser.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Sammensatt og variert stilling der få dager er like.
- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement.
- Vi kan være behjelpelig med barnehageplass. 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere
har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B3.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør 
Offentlighetslovens § 25.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og 
praksis. Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen.

Politiattest må leveres i henhold til opplæringsloven § 10-9. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.  Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om  du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du 
ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta  kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:  personal@hadsel.kommune.no

Kontakter

Navn: Line Jeanette Pedersen
Tittel: Oppvekstsjef E-post: Line.Jeanette.Pedersen@hadsel.kommune.no
Mobil: 95852836
Arbeid: 76164124    

Ansettelsesform

Fast

Søk nå