13/03/2019

Lærar ved Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.03.2019

Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca 180 elevar. 

Vi har ledig 1 vikariat i 100 % stilling f.o.m. 01.04.2019 - 21.06.2019

Fagynskjer: : Allmennlærar, eller lærar med kompetanse innan norsk,  samfunnsfag, KRLE, og eventuelt spesial pedagogikk. 

Den som vert tilsett må i tilleg til faglege kunnskapar:

- Ha gode samarbeidevner
- Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
- Vere engasjert til det beste for elevane. 

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Sindre Myklebust Fjeld (46806321) 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå