12/03/2019

Fræna vgs - 250% fast og vikariat i språk/samf/kro

  • Møre og Romsdal fylkeskommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 08.04.2019

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Vi søker faglig sterke og engasjerte lærere som brenner for elevenes læring og trivsel og som liker å jobbe med ungdom i en aktiv skolehverdag. Er du en av dem?

Om skolen:

Skolen vår ligger i kommunesenteret Elnesvågen i vekstkommunen Fræna som neste år blir til Hustadvika kommune - den største landkommunen i Møre og Romsdal med godt utbygde tjenester og et variert næringsliv. Skolen ligger vakkert til ved Romsdalskysten og Atlanterhavsveien med lett tilgang til både fjord og fjell. Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort (25 minutters kjøretur).

Skolen har ca 400 elever med 75 ansatte og tilbyr både studiespesialisering og mange ulike yrkesfaglige utdanningsprogram som blått NA, TIP, HO og RM. Skolen står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Vi er utviklingsorientert og opptatt av god kvalitet i opplæringa, et godt og trygt arbeidsmilø og å gi elevene et digitalt løft for framtida. Vi er pilotskole for antimobbearbeidet i fylkeskommunen og sertifisert som dysleksivennlig. Vi er den eneste skolen i Romsdal med det fireårige dobbelkompetansetilbudet yrkes- og studiekompetanse (YSK, tidligere TAF) innen teknikk og industriell produksjon og byggfag.

Se presentasjonsfilm av skolen vår på youtube, søkeord Fræna vgs.

Opplysninger om stillingene:

Med forbehold om skoleeiers godkjenning søker vi etter lærere i 150% fast stilling og 100% vikariat skoleåret 2019-2020. Angi i søknaden om det søkes på fast stilling, vikariat eller begge deler.

Du får jobbe med:

Dere må til sammen dekke fagene norsk på VG 3-nivå, tysk, kroppsøving, psykologi, geografi og historie.

Vi organiserer undervisningen slik at du som hovedregel får undervise både på studiespesialisering og yrkesfag. En fordel for deg som lærer på vår skole er at noen undervisningsgrupper er små - både i studiespesialisering og yrkesfag.

Vi forventer at du deltar aktivt i samarbeid i fagseksjoner, avdelingsmøter og klasselærerråd for å utvikle skolen til det beste for elevene.

For å jobbe hos oss, må du:

Ha PPU og minst 60 st.p. i de de aktuelle fagene, men for å undervise i norsk på VG 3, bør du ha flere studiepoeng enn 60 i faget - helst master. Du må være løsningsorientert og kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må også ha god relasjonskompetanse og være en god klasseleder.

Erfaring:

Det er en fordel om du har undervisningserfaring fra vgo.

Vi tilbyr:

• Reduksjon i undervisningen med 6% dersom du blir kontaktlærer for å få bedre tid til å følge opp elevene
• Ytterligere reduksjon i undervisningen med 6% det første yrkesåret etter at du har fullført faglig og pedagogisk utdanning
• Dersom du mangler PPU, kan du søke stipend for å dekke kostnader til studiet
• Intoduksjonssprogram med egen mentor som følger deg spesielt opp det første året
• En arbeidsgiverpolitikk med satsing på ledere og medarbeidere for vekst og utvikling av best mulige tjenester
• Utfordrende oppgaver i et aktivt, utviklende arbeidsmiljø
• Individuell kompetanseutviklingsplan
• Medlemskap i SPK som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. Pensjonsordningen er også en viktig del av din totallønn som gir deg og dine nærmeste trygghet i alle livets faser.
• Lønn etter avtale

Ansettelsen er ellers på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldende lover, avtaler og reglement.

Andre opplysninger:

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad:

Møre og Romsdal fylkeskommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkerliste:

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Dersom dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med deg før offentliggjøring.

Politiattest:

Den som blir ansatt, må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Kontakter

Navn: Johan Konrad Løseth
Tittel: Ass. rektor
E-post: johan.konrad.loseth@mrfylke.no
Mobil: 48000412
Arbeid: +4771283702

Navn: Arne Tjelle
Tittel: Rektor
E-post: arne.tjelle@mrfylke.no
Mobil: 95419337
Arbeid: +4771283701

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå