11/03/2019

Jurist rådgiver/seniorrådgiver, vergemål

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.04.2019

Vil du jobbe med juridiske problemstillinger, utviklingsoppgaver samt opplæring og veiledning av verger? På vår vergemålsseksjon har vi ledig stilling som:

Jurist rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen/arbeidsoppgaver

Justis- og kommunalavdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Fylkesmannens vergemålsseksjon skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser. Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner. Vi er 14 kolleger på seksjonen med kontorer i Vadsø og Tromsø. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Dine arbeidsoppgaver blir hovedsakelig saksbehandling etter vergemålsloven samt veiledning og opplæring av verger.

Saksbehandlingen spenner fra komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver til enkle og mer rutinemessige oppgaver - også innenfor det privatrettslige feltet.

Vergemålsmyndigheten er selvprosederende i saker om fratakelse av rettslig handleevne. Som seniorrådgiver kan du få oppgaver knyttet til dette, blant annet med å prosedere på vegne av Fylkesmannen.

Du kan få tildelt andre relevante arbeidsoppgaver hvis Fylkesmannen har behov for det.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du

 • ha master i rettsvitenskap
 • ha lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling i offentlig forvaltning, eller ha erfaring enten fra domstol, fra politi/påtalemyndighet, eller fra advokatvirksomhet
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du

 • ha master i rettsvitenskap
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du har

 • relevant erfaring og kjennskap til offentlig forvaltning
 • evne til å kommunisere godt, god formidlingsevne og er serviceinnstilt
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig og i team
 • evne til å ta initiativ, er løsningsorientert og effektiv

Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn.

Vi tilbyr

 • Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner og deltakelse på relevante kurs og fagsamlinger.
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn kr 472.300,- til 631.700, brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder.
 • Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Det er også mulighet for å leie landbruksavdelingens hytte i Vestre Jakobselv.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss på telefon 915 20 152.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for video og bilder. Les mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå