09/03/2019

Rektor ved Kvikne skole og barnehage

  • Tynset kommune
Rektor - Styrer

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.03.2019

Kort om stillingen

Tynset kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Kvikne skole og barnehage fra 01.08.2019.

Om tjenesteområdet

Skolen har, pr. januar 2019, 71 elever på 1.- 10. trinn. SFO-tilbud. Barnehagen har 9 barn. I 2012 ble skole- og barnehagebygget betydelig renovert og et nybygg med flerbrukshall, treningssenter, skytebane og folkebibliotek stod ferdig. Kvikne skole og barnehage har felles visjon: "Et trygt og godt sted å være for å leke, oppleve og lære". Skolen fokuserer på gode basisferdigheter i språk og matematikk. I tillegg er uteliv/uteskole, fysisk aktivitet og kultur satsingsområder. Med sine 25 ansatte i skolen og barnehagen er det et aktivt fagmiljø som legger vekt på elevenes og barnas lærings- og oppvekstmiljø.

Tynset kommune har fem grunnskoler (Tynset-skolene).
Kommunen ønsker å vekke oppmerksomhet som en positiv og utviklingsorientert skolekommune.

Arbeidsoppgaver

Utviklingsarbeid: 
- Fådeltnettverk, fådeltpedagogikk
- Samarbeid barnehage, skole
- Grunnleggende lese og skriveopplæring (tidlig innsats)
- Videreføring av matematikkprosjektet M5
- Kompetanseheving for lærere 
- Arbeid med alternative læringsarenaer
- IKT. 100 % elevdekning PC/iPad, effektivt nettverk og LMS
- Arbeid med overordnet del og fagfornyelsen
- Kultur for læring: Et forsknings- og utviklingsprosjekt der elevenes grunnleggende ferdigheter i sentrale skolefag skal forbedres. Kartleggingsresultater skal analyseres og forskningsbasert kunnskap benyttes for å forbedre elevenes læringsutbytte. Skolens kollektive kompetanse skal videreutvikles gjennom systematisk arbeid i profesjonelle læringsfellesskap.
- Trivselslederprogrammet: Fremme økt og mer variert lek og aktivitet. Bygge gode vennskapsrelasjoner. Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen.

Rektor er resultatansvarlig for dette tjenesteområdet og rapporterer til utdanningssjefen. Dette er regulert i lederavtale.

Kvalifikasjoner

Vi søker en tydelig leder med:
- relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå
- relevant praksis som kvalifiserer for en krevende skolelederstilling
som kan:
- realisere visjonen: Elevene i Tynset-skolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring i en skole som er for alle og har blikk for den enkelte
- utvikle et godt læringsmiljø for elevene, godt foreldresamarbeid og et godt arbeidsfellesskap for skolens medarbeidere basert på kommunens verdigrunnlag: Inkludering, trygghet, optimisme og puls
- arbeide for å utvikle kvaliteten på tilbudene i skole, barnehage og SFO i samsvar med kommunale og nasjonale mål
- utøve god personal- og økonomiledelse
- lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Arbeidstakere tilsettes i Tynset kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
Tynset kommune er en IA-bedrift

Søknad sendes

Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.).
CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00.

Kontakter

Navn: Kristoffer Flaa Sørensen
Tittel: Rektor Kvikne skole og barnehage
E-post: kristoffer.sorensen@tynset.kommune.no
Mobil: 91637194
Arbeid: 62485520

Navn: Bent Andre Kvisle
Tittel: Utdanningssjef
E-post: bent.kvisle@tynset.kommune.no
Mobil: 90934774
Arbeid: 62485042

Ansettelsesform

Fast

Søk nå