08/03/2019

Fagingeniør brann

 • Forsvarsbygg
Brannvern

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.04.2019

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region nord. Vi søker derfor etter fagingeniør brann til utfordrende og varierte oppgaver i Forsvarsbygg.

Stillingen har ansvarsområde i Finnmark og mulig arbeidssted kan være Porsangmoen eller Kirkenes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Regionens hovedfokus er ivaretaking av Forsvarets eiendomsportefølje innen sitt geografiske ansvarsområde. Hovedleveransen for regionen omhandler forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr. spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på nettsida vår, www.forsvarsbygg.no og karrieresida vår www.forsvarsbygg.no/karriere.

Arbeidsoppgaver
 • Ivaretakelse av regionens oppgaver iht offentlige krav til brannvern samt Forsvarsbyggs egne bestemmelser, slik at liv, helse, miljø og materielle verdier sikres
 • Være en av regionens ressurspersoner innen fagområdet
 • Oppgaver som brannvernleder iht gitt instruks
 • Påse at alle utleieobjekter tilfredsstiller våre og kundens branntekniske behov og krav ifm utleie av EBA
 • Følge opp leietakere og kundekontakter og ivareta det ansvar de pålegges ifm organisatorisk brannvern
 • Samarbeide med kommunale brannsjefer mht tilsyn samt saksbehandling av tilsynsrapporter
 • Samarbeide med leietakers brannvernkontakter innen regionen
 • Ajourhold av branndokumentasjon
 • Avviksbehandling, iverksetting og oppfølging av branntekniske tiltak
 • Saksbehandling av bygningstekniske endringer mht brannsikkerhet
 • Faglige innspill til drifts-/vedlikeholdsplaner og planer for forebyggende vedlikehold
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innenfor forebyggende brannvern
 • Revisjon av IK prosedyrer, husbranninstrukser m.m.
 • Tilstandsanalyser
 • Faglig rådgivning og saksbehandling
Kvalifikasjoner
 • Relevant ingeniørutdanning fra universitet-/høgskolenivå (bachelor/master)  
 • Ønskelig med relevant erfaring fra arbeidsområdet    
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • Må kunne mestre norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert, evne til å etablere gode kunderelasjoner
 • Høy gjennomføringsevne, er selvstendig og motivert
 • Strukturert
 • Initiativ og ansvarlighet
 • Målbevisst og resultatorientert
 • God til å ta avgjørelser
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt  
Vi tilbyr
 • Lønn som overingeniør (1087) fra kr. 565.500,- til kr. 658.300,- brutto per år i henhold til Statens lønnsregulativ.
 • En utfordrende, spennende og hektisk jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger  
Kontaktinformasjon
Anne-Rita Hansen
Leder fagingeniørene region nord
46777363
Anne-Rita.Hansen@forsvarsbygg.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå