21/02/2019

Sølvsuper helse- og velferdssenter - overlege

  • Bodø kommune
Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.03.2019

Det er ledig en nyopprettet fast stilling 100 % som overlege ved Sølvsuper Helse- og velferdssenter. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder.

Bodø kommune overtar ansvar for et økende antall pasienter med flere og mer krevende diagnoser fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller nye og økte krav til den kommunale legetjenesten, og det er derfor nødvendig at vi utvikler vår kompetanse i tråd med dette.

Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodø kommune sitt "minisykehus" med høy faglig kompetanse hos personalet både formalisert og erfarings basert. Sølvsuper har 21 langtidsplasser, 41 ordinære korttidsplasser, 5 plasser for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase og 7 KAD plasser, inkludert både somatikk og psykiatri.

Sølvsuper HVS har følgende legeressurser fra tidligere:
- en spesialist i nevrologi i 100% stilling, hvorav 50 % av stillingen er som kommuneoverlege.
- fastleger i ulike stillingsstørrelser i de forskjellige avdelingene.

Arbeidsoppgaver

- Klinisk legetjeneste, fortrinnsvis knyttet til korttidsplassene
- Bidra til utvikling av legetjenester i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet
- Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av leger og øvrig helsepersonell
- Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som lege 
- Relevant spesialistkompetanse; allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi, fysikalsk medisin eller lignende 
- Erfaring fra spesialisthelsetjenesten 
- Erfaring fra fastlegearbeid foretrekkes 
- Gode norskkunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Faglig og personlig utvikling
- Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
- Dyktige og hyggelige kolleger

Annet

Er du aktuell for jobben, blir du invitert til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Er du fast ansatt i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller ønsker du å øke din stillingsandel oppfordres du også til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Vi tilbyr lønn etter avtale, og for alle våre stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Kontakter
Francis Odeh
Kommuneoverlege
E-postfrancis.odeh@bodo.kommune.no 
Mobil 951 55 539

Trond Skårn
Virksomhetsleder
E-posttrond.skarn@bodo.kommune.no 
Mobil 934 48 479

Stian Wik Rasmussen
Helseleder
E-postStian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no 
Mobil 909 94 180

Ansettelsesform

Fast

Søk nå