20/02/2019

Styrer, Dansesletta barnehage

  • Tranøy kommune
Barnehage Rektor - Styrer

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.03.2019

Om stillingen

Tranøy kommune har ledig 100 % fast stilling som ass.styrer for barnehagene i Tranøy for tiltredelse 1.8.2019.

Arbeidssted: Dansesletta barnehage

Arbeidsoppgaver

Oppgaver vil i all hovedsak være knyttet til daglig drift av barnehagen, økonomioppfølging og personalansvar.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Lov om barnehager § 17. Styrer har faglig ansvar for tjenesten innenfor rammen av lover, forskrifter og kommunale styringsdokumenter.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Virksomhetsleder Inger Rydningen, tlf. 950 75 688. Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Tilsetting og avlønning skjer på de vilkår som framkommer av de til enhver gjeldende lover, regler og tariffavtaler, herunder pliktig trekk til pensjonsordning.

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og attester må kunne framlegges på forespørsel.

Søkere bes sende elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. 

Søknadsfrist: 31. mars 2019

Ansettelsesform

Fast

Søk nå