15/02/2019

Sommervikarer 2019 innen omsorg

  • Nord-Odal kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

nordodalkommune_top_ny.jpg
SØKNADSFRIST: 15.05.2019

Ferievikarer innen de fleste tjenesteområdene innenfor omsorg i 2019. Det største behovet vil være fra og med uke 27 til og med uke 32.

Det vil være behov for mange vikarer og i ulike stillingsprosenter.

Arbeidsoppgaver

Være med på arbeidsoppgaver på hvert enkelt sted.

Kvalifikasjoner

Avdelingene ved Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem 
Sykepleiere, helsefagarbeidere  og assistenter

Ulike bokollektiv og bolig
Høyskole, helsefagarbeider og assistenter

Hjemmetjenesten
Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter 

For å være vikar i hjemmetjenesten og bokollektivene må man ha førerkort. Hjemmesykepleien har leasingbiler, mens i hjemmehjelpstjenesten må vikarene selv disponere bil, med betaling etter statlige satser.

Det er ønskelig med søkere som har erfaring og som vil arbeide over minimum 4 uker sammenhengende. Det legges vekt på om du er under utdanning eller planlegger utdanning innen de ulike områdene.

Personlige egenskaper
Søkere bør fortrinnsvis være over 18 år. Du bør være ansvars- og samvittighetsfull i arbeidet. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket sted og hvilke uker du ønsker å arbeide.
Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold.
  • Nyttig læring til videre utdanning.
  • Tilbud om medisinkurs ved enkelte arbeidssteder. 
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn i tråd med avtaleverket

Annet

Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju. 

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Randi Standerholen
etatsleder helse og omsorg
62978100
postmottak@nord-odal.kommune.no 

Ansettelsesform

Vikariat, Ferievikar

Søk nå