14/02/2019

Rådmann / administrasjonssjef i Leirfjord kommune

  • Leirfjord kommune
Administrasjon - Økonomi Jus Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Kommunen fremstår som veldrevet med god drift innenfor den enkelte virksomhet.

Da vår nåværende administrasjonssjef har valgt og fratre sin stilling, søker vi hennes etterfølger.

Vi søker en utviklingsorientert toppleder som kan kombinere et tydelig og strategisk lederskap med et stort samfunnsengasjement og gjennomføringskraft. 

Sentrale arbeidsoppgaver

- Være synlig til stede og samarbeide godt med innbyggerne, de ansatte og organisasjons- og næringslivet i kommunen og regionen
- Være en drivkraft i å utvikle et godt samspill mellom administrasjon og politiske organ
- Være løsningsorientert, evne å prioritere og iverksette politiske vedtak
- Analysere forbedringer og utviklingsområder i den kommunale driften 

Ønskede ferdigheter og egenskaper

- Gjennomføringskraft, gode personlige egenskaper innen kommunikasjon, motivasjon og samarbeid. 
- Ha evne til å analysere og tydeliggjøre forbedrings- og utviklingsområder i organisasjonen.
- Ha god forståelse for samspillet mellom politisk og administrativ ledelse
- Kunnskap om kommunal drift og økonomi 

Utdannelse og erfaring

- Relevant høyere utdanning
- Ledelse fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra kommunal sektor
- Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt

Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.leirfjord.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Navn: Ivan Haugland
Tittel: Ordfører
E-post: Ivan.Haugland@leirfjord.kommune.no
Arbeid: 48153349

Ansettelsesform

Fast

Søk nå