13/02/2019

Barnevernleder

 • Askøy kommune
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.03.2019

Fagavdeling Barn og familie består av Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Flyktningtjenesten, og Psykologtjenesten. Fagavdelingen har oppgaver knyttet til alle barn, unge og familier, og til de som har behov for særlig oppfølging fra disse tjenestene. 
Leder av barneverntjenesten vil inngå i fagavdelingens ledergruppe.
Barneverntjenesten består i dag av omlag 50 ansatte. Tjenesten er delt inn i fem avdelinger: Undersøkelse, tiltak, familieteam, omsorgshjem og enslige mindreårige flyktninger.

Det er iverksatt egne prosjekter i barneverntjenesten for å utvikle systematisk internveiledning og mentorordning, veiledning til omsorgshjem og medvirkning gjennom Familieråd og Mitt liv .

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og forvalte operativt barnevern innenfor forsvarlighetskravet
 • Arbeide strategisk med langsiktige drifts-, tilpasnings- og utviklingsmål
 • Planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til lovens krav, budsjettrammer og skjønnsrommet
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser, både organisasjons- og personalmessig
 • Rekruttere riktig personell, drive personalplanlegging og tilrettelegging
 • Overordnet ansvar for personalsaker og arbeide systematisk med arbeidsmiljøet i hele tjenesten
 • Tilrettelegge for at viktige samarbeidspartnere har lav terskel for å henvende seg til barnevernet
 • Arbeide opp imot media og befolkningen forøvrig for å formidle hva barnevernet er og hva det ikke er
 • Dialog og informasjonsflyt mot politikere, styringsinstanser, samarbeidspartnere og eksterne

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en person med utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis med videreutdanning innen barnevernledelse og /eller administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra arbeid i barnevernet, fortrinnsvis førstelinjetjenesten
 • Erfaring fra ledelse med dokumenterte gode resultater og referanser
 • Erfaring fra faglig og organisatorisk omstillingsarbeid vil bli tillagt vekt

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • Ledelsesfag
 • Sosialfaglig

Egenskaper

 • Nysgjerrig, søkende og med evne til å fremme utvikling og vekst
 • Fleksibilitet, god arbeidskapasitet og stor interessebredde
 • Selvstendig og med gode evner til å jobbe fram løsninger i kommunikasjon og samhandling internt og eksternt
 • Strukturert med prioriterings- og gjennomføringsevne ifht interne beslutninger, politiske og faglige føringer
 • God evne til å artikulere og synliggjøre barnevernets behov, innsatsmuligheter og begrensninger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Faglig spennende utviklingsprosjekter
 • Mulighet for å utvikle kommunens fremtidige tilbud innenfor barneverntjenesten
 • Gode kolleger og samarbeidspartnere
 • Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. 

Om arbeidsgiveren 

Fagavdeling Barn og familie består av avdelingene Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Psykologtjenesten og Flyktningtjenesten.

Avdelingen har oppgaver knyttet til alle barn og unge og til de som har behov for ekstra oppfølging fra disse avdelingene.

Hensikten med å samle disse tjenestene i Barn og familie er å utvikle bedre samhandling for utsatte barn og unge, og generelt styrke det forebyggende arbeidet.

Tidlig og helhetlig innsats er nødvendig for å ivareta aktuelle barn og familier på en god måte, og møte utfordringene barn og unge opplever i oppveksten.

Kontaktperson

Sigrunn Madland
Stillingstittel
Fungerende barnevernleder
Telefon 940 24 685

Eva Mikkelsen
Stillingstittel
Fagsjef
Telefon 408 03 151

Ansettelsesform

Fast

Søk nå