13/02/2019

Behandler

  • Blå Kors Borgestadklinikken
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

borgestadklinikken_top2.jpg


SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Enhet for Behandling, Skien  har ledig ett års engasjement som behandler (100 prosent stilling).

Enhet for behandling, Skien har 19 plasser, herav to brukerstyrte plasser. Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Enheten har tilsatt psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, behandlere med ulike videreutdanninger, samhandlingskonsulent og erfaringskonsulent.

Arbeidet omfatter individualterapi, gruppeterapi, parsamtaler, familiesamtaler, og samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner:

  • Treårig høgskoleutdanning med relevant videreutdanning.
  • Erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
  • Erfaring som behandler i poliklinikk eller døgnpost
  • Gruppeutdanning eller erfaring fra å drive grupper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt


Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordninger 

Arbeidsted: Borgestadklinikken, Skien.

Søknadsfrist:  1.mars 2019

For flere opplysninger kontakt:

Seksjonsleder Vegard Moen, telefon 91723270

Fagsjef Tove Mathisen, telefon 926 09 286

Nøkkelord: Borgestadklinikken annonse

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå