12/02/2019

Sykepleier, Helsesykepleier og Koordinator for lindring og demens / sykepleier

  • Tana kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

ID 768 – fast 100 % stilling som sykepleier ved Tana hjemmetjenester

SØKNADSFRIST: 17.02.2019

Tana hjemmetjenester har ledig ID 768 – fast 100 % stilling som sykepleier.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og ønskes å bli besatt senest 1.6.2019. Stillingen er for tiden med:

  • Todelt turnus
  • Arbeid tre helger i løpet av 6 ukers turnus
  • Arbeidssted i omsorgsboliger

Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her

Helsesykepleier ved Tana helsestasjon

SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Helsestasjonen i Tana kommune har i dag 2 stillinger som helsesykepleier og 20% helsestasjonslege. Helsestasjonen er samorganisert med legestasjonen, fysioterapitjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste i virksomheten helseavdelingen. Virksomheten jobber for tiden med prosjektet «styrking av helsestasjonen» dette er et tverrfaglig prosjekt som retter seg mot gravide, barn, familier, skoler og barnehager, og har fokus på en helhetlig tjeneste til barn og familier.

Helsestasjonen har nå ledig ID 770 – fast 100 % stilling som helsesykepleier

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her

ID 769 - vikariat i 100 % stilling som koordinator for lindring og demens / sykepleier ved Tana hjemmetjenester

SØKNADSFRIST: 17.02.2019

Tana kommune har ledig ID 769 – vikariat i 80 % stilling som koordinator for lindrende omsorg og demens kombinert med 20 % stilling som sykepleier.

Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 30.9.19, med mulighet for forlengelse. Arbeid som koordinator i 80 % stilling på dagtid i ukedagene og som sykepleier i 20 % stilling i todelt turnus og arbeid hver 3. helg med arbeidssted i hjemmesykepleie.

Les fullstendig stillingsutlysning og søk på stillingen her

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå