12/02/2019

Ruskonsulent, 100 % fast stilling

 • Åmot kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.02.2019

Vi har ledig 100 % stilling for deg som vil arbeide med rus og psykisk helse.

Vi ser etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig med rus- og psykisk helse i kommunen. Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Tålmodig, empatisk og raus? Da ber vi deg lese videre. 

Avd. for psykisk helse og rus har en ledig stilling i teamet med to psykologer, spesialsykepleier og ungdomsveileder. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til rus, men vil og arbeide med generelle problemstillinger knyttet til psykisk helse. Stillingens arbeidsoppgaver inkluderer blant annet kartlegging og utredning, individuell oppfølging og behandling, koordinering av tjenester ved sammensatte behov (IP og ansvarsgruppemøter), følge opp brukere som er under LAR-behandling, samt bidra i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.

Stillingstype/-prosent: 100 % fast
Søknadsfrist: 25.02.2019

​Vi ønsker at vår nye kollega har:

 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus - relevant erfaring kan oppveie for manglende videreutdanning
 • Erfaring fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
 • Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vektlegges betydelig.

Krav til stillingen:

 • ​Bachelorgrad innen helse- og sosial
 • God muntlig og skriftlig norsk
 • Førerkort kl. B
 • Beherske IKT-verktøy

Vi kan tilby

 • ​Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser
 • Pensjonsordning i KLP

Annet

Vår ref ​19/219

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden. 

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Silje Nord-Baade, Tlf: 47453688 / 48953374, snb@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå