12/02/2019

Spesialterapeut, Psykisk helse og avhengighet

 • Aurskog-Høland kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Psykisk helse og avhengighet/rus er organisert i eget tjenesteområde, som en del av sektor Helse og rehabilitering.

Målgruppen er voksne over 18 år med psykiske lidelser og andre psykososiale utfordringer og/eller avhengighetsproblematikk. Tjenesten fremstår i dag med tro fagområder og tilpassede modeller etter modellene Rask psykisk helse og ACT/FACT. I tillegg lavterskeltilbud basert på selvhjelpsmetoder etter metodikk basert på kognitiv atferdsterapi. Tjenesten har et stort fokus på tjenesteutvikling innen fagområdene som modellene representerer, samt innovasjon og digitale løsninger.

Brukermedvirkning er sentralt, og i tjenesteutøvelse søker vi å løse utfordringer i nært samarbeid med brukerne og deres nettverk.

Vi holder til ved Bjørkelangen i helsehuset som åpnet for innbyggerne i april i år. I Helsehuset er det samlet en rekke tjenester Fysio - og ergoterapitjeneste, helsestasjon, frisklivstiltak, lærings- og mestringstiltak, legevakt, KAD -plasser og hjemmetjenester. Dette gir oss en unik mulighet til samhandling og tjenesten samarbeider med flere av disse enhetene.

https://www.youtube.com/watch?v=yGjuTMtlLbw&t=142s 

 

Søker vil komme til en tjeneste som har kultur for brukerne, fag, humor og arbeidsglede.

Vi har ledig følgende stilling:

 • Spesialterapeut - Psykisk helse og avhengighet, 100 % fast stilling.

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 6. helg

Ledig fra: 01.03.19

Arbeidsoppgaver:

 • Gi nødvendig helsehjelp, herunder veilednings-/mestringssamtaler individuelt og i gruppe.
 • Iverksette tiltak og bistå bruker for hverdagsmestring i eget hjem.
 • Lede og delta i aktivitetsgrupper.
 • Utarbeide og koordinere individuell plan.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og delta /lede ansvarsgruppemøter.
 • Undervise og veilede brukere, pårørende og samarbeidende kolleger i egen tjeneste og kommunens øvrige tjeneste.
 • Ivareta brukerinteresser lokalt, sentralt med samarbeidende aktører.
 • Dokumentere samt holde seg faglig ajour.

Krav til kompetanse:

 • Autorisert sykepleier/vernepleier med etter/videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller rus, og med erfaring fra fagfeltet habilitering/rehabilitering.
 • Eventuelt andre søkere med Bachelorutdanning, samt etter/videreutdanning innen tilstøtende fag/helsefag og erfaring vil bli vurdert.

Videre kreves:

 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Søkere må ha førerkort. Det vil være en kombinasjon av bruk av egen bil og leaset bil.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å gjøre egne vurderinger og utføre arbeid selvstendig.
 • Høy grad av fleksibilitet; er ikke avhengig av faste rutiner.
 • Genuin interesse for faget og tverrfaglig samarbeid. Med dette forventes at man fortløpende tilegner seg ny kunnskap og jobber kunnskapsbasert.
 • Stor grad av ansvarsfølelse og lojalitet.
 • Være inspirator /by på deg selv.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i team.
 • Opplæring/kompetansetiltak.
 • Spennende faglige utfordringer med gode muligheter for personlig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksis:

Respekt: Alle har rett til å bli tatt på alvor

Ansvar: Vi tar ansvar og er til å stole på

Utvikling: Vi ser muligheter og gjør noe med dem

Service: Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med leder Gro Kalvenes, tlf.: 416 31 337.

Søknadsfrist: 01.03.2019
Stillingsprosent: 100 %

Ansettelsesform

Fast

Søk nå