12/02/2019

Sykepleiere, Enhet omsorg Høvåg

  • Lillesand kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.03.2019

Enhet for omsorg Høvåg søker:

Sykepleier/sykepleierstudent omsorg Høvåg, 25 % fast
25 % fast stilling ved skjermet avdeling

Sykepleier omsorg Høvåg, 35 % fast natt
35 % fast i natturnus

Sykepleier omsorg Høvåg, 60 % fast
60 % fast stilling ved langtid-/korttidsavdelingen

Sykepleier omsorg Høvåg, 75 % vikar - 2. gangs utlysning
75 % vikariat i natturnus.

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå