08/02/2019

Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til vår planseksjon

  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Planlegging Rådgiver - Konsulent Samfunnsutvikling

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.03.2019

Har du erfaring med og interesse for kommunal og regional planlegging?

Om stillingene

Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til vår justis- og kommunalavdeling. Stillingene er 100 % faste og tilknyttet planseksjonen med kontorsted Vadsø. Du får også kolleger på seksjonen i Tromsø, Andselv og Kautokeino. 

Alle kommuner skal drive langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven. Planseksjonen formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional planlegging og veileder om statlige føringer. Fylkesmannen er fagmyndighet for blant annet naturmangfold, klima, friluftsliv, reindrift, jord- og skogbruk, strandsone, barn- og unge, samfunnssikkerhet, universell utforming, landskap, stedsutvikling, samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. Vi skal gjennom vårt arbeid i plansaker bidra til at nasjonale interesser innen disse fagområdene blir ivaretatt og samordne innspill internt. Planseksjonen har også ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater ved høring av arealplansaker.

Effektiv planlegging forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunale og statlige etater. Formidling og rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunen og regional statsforvaltning er også en viktig oppgave for planseksjonen hos Fylkesmannen.

Du må regne med en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

  • relevant mastergrad, for eksempel innen arealplanlegging, naturforvaltning, landbruksforvaltning, samfunnsplanlegging, landskapsarkitektur, jurist eller tilsvarende. Hvis du kan vise til lang og bred erfaring innenfor planlegging etter plan- og bygningsloven, kan vi fravike kravet til utdanning.
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi ønsker at du:

  • har relevant kunnskap innen et eller flere av Fylkesmannens fagområder i plansaker.
  • har god kunnskap om plan- og bygningsloven.
  • har kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning.
  • har erfaring og interesse innenfor kommunal og regional planlegging.
  • er faglig trygg, tar initiativ og er løsningsorientert.
  • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 472 300,- til 631 700,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Hos Fylkesmannen blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på statens hus i Vadsø. Hvis du kommer flyttende til Finnmark, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Når du er bosatt i Finnmark, får du nedskrevet studielånet ditt med inntil 25 000,- kroner i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon  77 64 20 70/975 83 620 eller leder for Planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600       

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå