08/02/2019

Organisasjonssjef

 • Grimstad kommune
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.02.2019

Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi har gjennomført en organisasjonsendring og søker ny organisasjonssjef. Stillingen er medlem av rådmannens ledergruppe og har et betydelig personal- og fagansvar for avdelingen og noen andre støttetjenester. Som organisasjonssjef har du ansvar for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon. Digitalisering og endringer pågår for fullt i Grimstad Kommune og dette stiller nye krav til våre medarbeidere. Som organisasjonssjef er du ansvarlig for utvikling av kompetanse blant leder og medarbeidere slik at vi lykkes i disse endringsprosessene og evner å skape en bærekraftig utvikling og gevinstrealisering. Du må både være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape et inspirerende arbeidsmiljø både i egen avdeling og i hele kommunen.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltar i rådmannens ledergruppe
 • Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen
 • Personal- og fagledelse for egen enhet
 • Sørge for at avdelingen leverer fremtidsrettede tjenester til kommunens øvrige tjenesteområder
 • Videreutvikle plan for organisasjons-, leder-, og medarbeiderutvikling og følge opp dette
 • Pådriver i kommunens arbeid med forbedring og forenkling av arbeidsprosessen
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen
 • Utvikling og drift av støttesystemer

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning gjerne på masternivå
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse
 • Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig virksomhet
 • Dokumenterbare resultater som leder
 • Erfaring med endringsledelse
 • Gode kunnskaper om IT og digitalisering

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tillitsskapende, helhetstenkende og tydelig 
 • Raus og samarbeidsorientert
 • Interesse for digitalisering og ny teknologi
 • Ønske om, og evne til, å være synlig og ha en pådriverrolle i hele kommunen 

Kontaktinformasjon

Lars Inge Holte Stillingsansvarlig, Activepeople AS 91 89 43 06

Ansettelsesform

Fast

Søk nå