08/02/2019

Økonomisjef

 • Grimstad kommune
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.02.2019

Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi har gjennomført en organisasjonsendring og søker ny økonomisjef. Stillingen er medlem av rådmannens ledergruppe og har et betydelig personal- og fagansvar for økonomiavdelingen og noen andre støttetjenester. Som økonomisjef er du ansvarlig for å lede og koordinere kommunens samlede økonomistyring og sørge for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og forutsigbar økonomistyring. Du må både være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape god kultur for samhandling, digitalisering og endringer. Kommunens ansatte er den viktigste ressursen og det forventes at økonomisjefen utøver ledelse på en slik måte at det skapes et godt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne får gode rammevilkår for å prestere og utvikle seg både faglig og personlig.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltar i rådmannens ledergruppe
 • Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen
 • Personal- og fagledelse for enheten
 • Ansvarlig for kommunenes budsjett- og økonomistyringssystem
 • Rapportering, analyser og utarbeide underlag for beslutninger
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Løpende økonomirapportering og oppfølging av de ulike tjenesteområder i kommunen
 • Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning gjerne på masternivå
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse
 • Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter
 • Ønskelig med kommunal erfaring
 • Dokumenterbare resultater som leder
 • Erfaring med endringsledelse
 • Gode kunnskaper om IT og digitalisering

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Forutsigbar, strukturert og analytisk
 • Raus og samarbeidsorientert
 • Interesse for digitalisering og ny teknologi

Kontaktinformasjon

Lars Inge Holte Stillingsansvarlig, Activepeople AS 91 89 43 06    

Ansettelsesform

Fast

Søk nå