08/02/2019

Ledige undervisningsstillinger 2019/20 - Maura Skole

 • Nannestad kommune
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.03.2019

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        
Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Maura skole er en barneskole med ca 500 elever og 50 ansatte. Vi jobber teambasert og har 3-4 klasser på hvert trinn. 
Skolen jobber med satsingsområdene Vurdering for læring og klasseledelse. Fra skoleåret 2019/20 vil vi i tillegg ha fokus på fagfornyelsen og bruk av IKT i klasserommet. Dette en en del av Nannestad kommunes Strategiplan for mer og bedre læring 2018-21. 

Fra 1.8.2019 har vi inntil 400 % ledige undervisningsstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Vi har behov for allmennlærere med undervisningskompetanse i engelsk, musikk, mat og helse og spesialpedagogikk.
 • Noen av stillingene innebærer kontaktlærerfunksjon.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent allmennlærerutdanning.

Personlige egenskaper

 • Har elevenes læring i fokus
 • Bygger gode relasjoner
 • Er en tydelig klasseleder
 • Er utviklingsorientert
 • Har gode samarbeidevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode kompetente kollegaer
 • Gode pensjonsordninger
 • Godkjent politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden.
 • Vitnemål/attester tas med på et evt. intervju.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå