08/02/2019

Innkjøpskontoret søker Innkjøpssjef

  • Bodø kommune
Administrasjon - Økonomi

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.02.2019

Ved Innkjøpskontoret er det ledig 100 % fast stilling som Innkjøpssjef. Tiltredelse etter avtale.

Bodø kommune er vertskommune for en felles innkjøpstjeneste i samarbeid med 20 kommuner i Nordland (SIIN) som omfatter kommunene i regionene Salten, Rana og Helgeland, Lofoten og Vesterålen. Innkjøpssjefen har blant annet ansvar for koordinering av anskaffelser, herunder større investeringskjøp og rådgivning i innkjøpsspørsmål, samordning av innkjøp og etablering av rammeavtaler. Bodø kommune ble kåret som finalist ifm tildeling av Difis årlige Anskaffelsesprisen 2018 for digitalisering og god styring.

Innkjøpssjefen rapporter til Økonomi- og finansdirektøren. Du blir en del av et engasjert lederteam som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du blir også med på utviklingen av fremtidens løsninger på ditt fagområde. Kommunens administrasjon flytter inn i nytt morderne Rådhus sommeren 2019.

Innkjøpssjefen har ansvar for kontraktforvaltning i kombinasjon med gjennomføring av anbudsprosesser innen offentlige anskaffelser, fra planlegging til tildeling av kontrakt, utarbeidelse og oppfølging av planer og strategier for Bodø kommune og kommunenes innkjøpssamarbeid. Innkjøpssjefen er kommunens representant og styremedlem i nasjonalt program for innovative anskaffelser. Innkjøpssjefen vil ha ansvar for saksforberedelser for politisk behandling, inkludert møter i ulike politiske utvalg og dialog med lokalt næringsliv.

Bodø har høy aktivitet på mange områder, og Innkjøpssjefen vil bli sentral i mange av kommunens anskaffelser. Utviklingen og etableringen av "Ny by - Ny flyplass" er et av mange framtidige spennende innovative prosjekter Bodø kommune sammen med Bodøsamfunnet skal utvikle neste ti-årsperiode.

Arbeidsoppgaver

- Fag, personal- og økonomiansvar ved innkjøpskontoret
- Utarbeidelse av planer og strategier for anskaffelsesvirksomheten
- Utvikling av innovative anskaffelser
- Forvaltning av fellesavtaler i regionen, leverandøroppfølging/ kontraktforvaltning
- Delta i utvikling av tiltak mot arbeidslivskriminalitet
- Rådgivning innenfor avtaleforvaltning, herunder rådgivning ved uklarheter og tvister, internopplæring, oppdatering av rutiner og overordnet avtaleoversikt

Det er ønskelig at leder tar oppgaver både som leder og ressurs på innkjøpsområde.

Kvalifikasjoner

- Juridisk, økonomisk, teknisk eller administrativ utdanning på høyskole/universitetsnivå. 
- Erfaring fra ledelse innen offentlig virksomhet er ønskelig
- God kjennskap til regelverket innen offentlige anskaffelser, men det er ikke et krav. 
- Erfaring fra operativt og strategisk innkjøp
- Erfaring med innovative anskaffelser er ønskelig
- Generell god kjennskap til relevante IT-verktøy, inngående kompetanse og ferdigheter innen økonomiske analyser.

Personlige egenskaper

- Gode lederegenskaper 
- God økonomisk- og forretningsmessig forståelse
- Gode analytiske evner
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Løsningsorientert- og nytenkende
- Stå på "vilje"- og evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et fleksibelt og spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om 
søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Kontakt:
Kornelija Rasic
Kommunaldirektør økonomi og finans
e-post kornelija.rasic@bodo.kommune.no  Mobil 99241472

Ansettelsesform

Fast

Søk nå