08/02/2019

Avdelingsleder 100% fast stilling - hjemmetjenesten

 • Øyer kommune
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRISTl: 21.02.2019

2.gangs utlysning

Det er ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder i enheten Hjemmetjenesten, p.t. Øyer arbeidslag, fra 18.3.2019.

Stillingen går inn i hjemmetjenestens lederteam. Avdelingslederen rapporterer til enhetslederen.

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

 • Ansvar for daglig drift; personal og fag
 • Medansvar for avdelings regnskap, rapportering om økonomi og statistikk
 • Ansvar for saksbehandling av søknader om tildeling av tjenester og pasientflyt
 • Ansvar for bo- og aktivitetssenter Bakketun, inkl. brannvernleder
 • Superbruker for IT-systemer: GAT, Gerica og Standarden.
 • Representere Øyer kommune i prosjektgrupper til Helseregion Sør-Gudbrandsdal.

Alle ledere i sektoren skal fremstå som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause, offensive, vise respekt, og bruke humor.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert sykepleier med rundt 3 års fartstid eller mer. Autorisert vernepleier med erfaring fra institusjon eller hjemmetjeneste rundt 3 år eller mer kan vurderes.
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM Standarden kvalitetsprogram og Gerica Elektronisk pasientjournalsystem
 • Førerkort klasse B

Det er ønske om:

 • I utgangspunktet ønskes en person med ledererfaring som avdelingsleder, personalleder, prosjektleder, eller prosessveileder. Andre former kan vurderes.
 • Erfaring fra forbedringsarbeid (Lean), endringsledelse, eller innovasjon.
 • Erfaring med fagsystemer GAT, GERICA, Standarden.
 • Lederutdanning eller lederkurs
 • Helserett

Vi kan tilby:

 • Lærerikt og tverrfaglig miljø
 • Person- og lederutvikling
 • Faglige utfordringer
 • Varierte arbeidsoppgaver

Det vil bli tillagt stor vekt på personlig egnethet, operasjonelt lederskap, stabilitet og god arbeidsmoral.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her:

 Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Framlegging av politiattest og helseattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for Hjemmetjeneste Karen-Marie Nordgård, tlf. 906 24 936 eller e-post Karen.Marie.Nordgard@oyer.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå