08/02/2019

Pedagogisk leder

 • Nord-Odal kommune
Barnehage

Stillingsbeskrivelse

nordodalkommune_top_ny.jpg
SØKNADSFRIST: 21.02.2019

Barnehagene i Nord-Odal har ledig inntil 3 faste 100 % stillinger som pedagogisk leder. Det er 4 kommunale barnehager. Barnehagene er med i prosjektet "kultur for læring" og er realfagskommune. 

Arbeidsoppgaver
 • Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn
 • Daglig oppfølging og veiledning av assistenter og fagarbeidere
 • Delta i videreutvikling av barnehagens pedagogiske arbeid og holde seg oppdatert på barnehagefaglig forskning og utvikling
 • Samarbeide med foreldre og øvrige samarbeidspartnere
 • Arbeide selvstendig og i team innad i barnehagen og i samarbeid med øvrige barnehager i kommunen
 • Jobbe i tråd med rammeplan og barnehagelov samt kommunale retningslinjer og føringer
Kvalifikasjoner
 • Godkjent barnehagelærer utdanning
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring som pedagogisk leder
 • Gode digitale ferdigheter
 • Ønskelig med språk- og realfagskompetanse
Personlige egenskaper
 • God relasjonskompetanse 
 • Imøtekommende
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utvise profesjonalitet i yrkesutøvelsen
Vi tilbyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i tråd med avtaleverket /lønn etter avtale
 • Kompetent fagmiljø 

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Gro Irene Holt
etatsleder oppvekst og kultur
92817959
postmottak@nord-odal.kommune.no 

Astrid Sutterud
barnehagestyrer
62978260
postmottak@nord-odal.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå