08/02/2019

Psykiatrisk sykepleier - vikariat til 31.12.19

 • Båtsfjord kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.02.2019

Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Helse og omsorg setter i verk planlagte tiltak for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Vi starter opp et toårig pilotprosjekt "Boteam - borte bra hjemme best" for å etablere en arbeidsform direkte rundt den enkelte tjenestemottaker med samhandling mellom dem som kan gjøre det mulig å bo hjemme: best mulig - lengst mulig.

Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 8 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken. Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Vi har god sykepleierdekning, og stabile leger med bl a spesialister i allmenn medisin.

Legevakt med kort responstid fra vaktlegens bolig til sykehjemmet og akuttplasser.

Vi søker fortrinnsvis spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helse, alternativt mastergrad i psykisk helse. Stillingen er et vikariat til 31.12.19, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er tillagt åpen omsorg.

Tiltredelse så snart som mulig.

Vi søker psykiatrisk sykepleier som:

 • Oppfyller de formelle utdanningskravene
 • Videreutdanning innenfor psykisk helse, rusarbeid, kognitiv terapi
 • Har erfaring fra arbeid innen rus og psykisk helsetjeneste
 • Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Krav om sertifikat kl B

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientoppfølging både poliklinisk og ambulant
 • Samarbeid med legevakt, NAV, DPS og andre samarbeidsparter
 • Faste ukentlige samarbeidsmøter med legetjenesten
 • Behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Bidra i utarbeidelsen av et faglig godt pasienttilbud

Vi tilbyr:

 • Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser
 • Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, med gode lokale ordninger. Lønnsplassert i stillingskode 7523, med minimum kr 478.400. Annen grunnutdanning kan vurderes.
 • Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass, samt at vi yter flyttegodtgjøring.

Det er 6 måneders prøvetid for stillingen, politiattest må fremviser før tiltredelse i stillingene. Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

Alle henvendelser behandles konfidensielt fram til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Seksjonsleder June Nergaard, tlf 789 85445, mail june.nergaard@batsfjord.kommune.no 

Søknad med CV og minimum to referanser sendes elektronisk via denne siden.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå