07/02/2019

Miljøterapeuter (ferievikarer)

  • Blå Kors Borgestadklinikken
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.02.2019

Blå Kors Borgestadklinikken søker ferievikarer i turnus ved våre behandlingsenheter i Skien og på Borgestad fra medio juni til medio august. Vi søker fortrinnsvis etter:

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Sykepleier- og vernepleierstudenter, siste års studenter eller 2. års studenter med godkjent medisinkurs

Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar blant andre lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer.

 Vi ønsker ansatte som er positive og selvstendige, med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr innholdsrike dager med varierte oppgaver i et spennende og faglig utfordrende arbeidsmiljø.

Les mer om de ulike behandlingstilbudene på : www.borgestadklinikken.no  

Søknader

Vi ber deg laste inn din søknad og cv og søke ved å trykke på "send søknad"

Merk gjerne søknaden med den avdeling hvor du fortrinnsvis ønsker å jobbe.

Mer informasjon om stillingen

Enhetsleder - seksjon for gravide og familier
Alexander Egeland
Mobil: 977 61 786

Enhet for behandling - avdeling Skien
Hanne Gonsholt
Mobil: 984 32 261

Seksjonsleder - enhet for rus og psykisk lidelse
Lars Fredriksen
Mobil: 979 52 700

Enhet for behandling - Borgestad
Silje Tollefsen
Mobil: 906 70 602

Ansettelsesform

Ferievikar

Søk nå