05/02/2019

Fastlege/kommuneoverlege ved Svelgen Helsesenter

 • Bremanger kommune
Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.03.2019

Bremanger kommune med omlag 3900 innbyggjarar, har ledig nyoppretta stilling som fastlege.

Stillinga omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevaktarbeid og deltidsstilling som kommuneoverlege.
Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert ved Førde Sentralsjukehus.

Kommunen tilbyr driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing.

 • Det er for tida to fastlegar ved Svelgen helsesenter, og to fastlegar ved Hauge helsesenter. Arbeidsstad for den nyoppretta stillinga som fastlege er ved Svelgen helsesenter.

 • Det er per no lokal legevakt i kommunen.

 • Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler.

 • Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem.

 • Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km.

Vi ynskjer oss søkjarar med: 

 • Interesse for allmennmedisin

 • Refusjonsrett

 • Kvalifisert til å delta i legevakt.

 • Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og muntleg.

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. 

 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. 

Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som framgår av gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, samt sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga. 
Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer. 

Ynskjer du å vite meir om stillinga kan du kontakte kommunalsjef Randi Ytrehus tlf. 95 98 87 07 eller 
driftssjef Anita Brevik tlf.  95 98 29 39. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden. 

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Anita Brevik 
mob: +47 95 98 29 39

Randi Ytrehus 
tlf: +47 95988707 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå