05/02/2019

Økonomisjef

  • Rennebu kommune
Administrasjon - Økonomi Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.02.2019

Vi søker Økonomisjef i 100% som kan jobbe strategisk, strukturert og med evne til å motivere medarbeidere og ledere.

Beskrivelse av arbeidssted

Økonomisjefen er daglig leder av økonomiavdelingen som p.t. består av 5 årsverk. Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter blant annet budsjett, rapportering, regnskap, innfordring, lønn, skatteinnkreving, eiendomsskatt, saksbehandling og løpende økonomistøtte. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe. Den administrative organiseringen er under vurdering og ansvarsområdet kan bli justert.

Hovedarbeidsområder

Du må kunne jobbe helhetlig og selvstendig, og du må like utfordringer. Du må også kunne evne å kommunisere gjennom god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Økonomisjefen vil være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av kommunen.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er krav om økonomiutdanning på minimum høgskolenivå
Relevant praksis og erfaring vil vektlegges
Vi ønsker at du har ledererfaring og erfaring med bruk av IKT som verktøy
Samarbeidsevne og kunne jobbe i team

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i en kommune preget av godt arbeidsmiljø, engasjerte og faglig dyktige medarbeidere og gode samarbeidsforhold. Rennebu kommune tilbyr fleksibel arbeidstidsordning og gode velferdsordninger. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner.

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Kontakt: 
Per Øivind Sundell

Rådmann 
E-post per.sundell@rennebu.kommune.no 
Mobil 48595970 
Arbeid 72428111

Ansettelsesform

Fast

Søk nå