05/02/2019

Lærarstillingar - faste og vikariat

  • Meland kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Stillingsinformasjon

Meland kommune har 5 grunnskular; Rossland barne- og ungdomsskule, Vestbygd skule, Sagstad skule, Meland 
ungdomsskule og Grasdal skule.

Frå 1. august 2019 er det ledig eit antall både heiltid- og deltidsstillingar i Meland kommune. 
Vi søkjer etter dyktige og engasjerte lærarar med godkjent lærarutdanning for undervisning i grunnskulen.

Fagbehov: Alle fag i grunnskulen

Særskild for Meland Ungdomsskule: Norsk, matte og spesialpedagogikk

Kvalifikasjonskrav

Felles for alle stillingane er godkjent utdanning ihht kompetanseforskrifta.
Utdanning frå utlandet må vere godkjent av NOKUT.

Vi søkjer lærarar som:
- Er fagleg bevisst og godt førebudd
- Har god innsikt i lærarrolla og skulen som organisasjon
- Er synleg i skulen sine ulike møteplassar
- Bidrar til å utvikle skulane sitt positive arbeidsmiljø
- Følgje opp og ha kontakt med den enkelte eleven og deira føresette
- Har god kommunikasjon og tydeleg klasseleiing
- Aktivt samarbeider med kolleger og skuleleiinga om utvikling av læringsmiljø og læringsutbytte

Meland kommune har nynorsk som målform.

Vi tilbyr

Utfordrande oppgåver innan heile saksområdet i eit breitt og engasjert fagmiljø. 
Løn etter gjeldande tariffavtale.
God pensjonsordning.
IA-bedrift

Søknad skal sendast

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Generell informasjon

Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga.

Kontakter

Navn: Magne Lædre
Tittel: Rektor Sagstad skule
E-post: magne.laedre@meland.kommune.no
Arbeid: 56171310

Navn: Hogne Brunborg
Tittel: Rektor Rossland skule
E-post: hogne.brunborg@meland.kommune.no
Arbeid: 56174411

Navn: Irene Hystad Hugaas
Tittel: Rektor Grasdal skule
E-post: irene.hystad.hugaas@meland.kommune.no
Arbeid: 56175700

Navn: Monica Vabø Reigstad
Tittel: Rektor Vestbygd skule
E-post: monica.reigstad@meland.kommune.no
Arbeid: 56174282

Navn: Hilde Brendehaug Hugaas
Tittel: Rektor Meland ungdomsskule
E-post: hilde.brendehaug.hugaas@meland.kommune.no
Arbeid: 56171410

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå