30/01/2019

Spesialpedagog

 • Askøy kommune
PP-tjeneste Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.02.2019

PPT Askøy er et kontor i stadig utvikling, du har nå mulighet til å være med å forme fremtidens PPT. Kontoret har som hovedmål å bidra til tidlig innsats samt inkludering av barn, unge og voksne med særskilte behov. 
Vi søker en erfaren spesialpedagog til en 100 % fast stilling!

Arbeidsoppgaver

 • Prioriterte områder vil være sakkyndig vurdering, veiledning i nettverk, samt deltakelse i ulike samarbeidsfora.
 • Du vil også bli utfordret på veiledning av pedagogisk personale i skole.
 • Du vil få delta i kontorets prosjekter og utviklingsarbeid, samt delta i organisasjons/kompetanseutvikling.
 • Det kan også tillegges andre oppgaver til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg med erfaring og kompetanse innen følgende områder; utredningskompetanse av barn i skolealder, organisasjonutvikling, sosio/emosjonelle vansker, læringsmiljø, veiledningskompetanse og erfaring med endringsarbeid.
 • Erfaring fra skole
 • Erfaring fra pp-tjenesten er en fordel men ikke et krav.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Pedagogikk / Undervisning / Barnehage
 • spesialpedagog

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Vi søker deg som har evne til å være fleksibel/endringsvillig i en PP-tjeneste som stadig er i utvikling.
 • Du er en som bidrar til fellesskapet og samarbeider godt med andre i team, men har også evne til selvstendig arbeid.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter.
 • Søker må ha evne til refleksjon og observasjon, kunne delta i utvikling av tolkningsfelleskapet!
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder.
 • En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området.
 • Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid.
 • En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement.
 • En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil.
 • Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.
 • Vi oppfordrer begge kjønn om å søke.
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. 

Om arbeidsgiveren

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en del av Kommunalavdeling oppvekst. 

PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19.

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne. I tillegg er tjenesten sakkyndig for utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ opplæringsarena. 

PPT Askøy driver systemrettet arbeid inn mot barnehage/skole i form av nettverk og deltar i ulike samarbeidsfora/utviklingsprosjekter på tvers av avdelinger.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Heggertveit
Leder Telefon 56 15 84 53

Nøkkelord: 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå