29/01/2019

Rektor/enhetsleder for Atrå barne- og ungdomsskole

 • Tinn kommune
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

tinn.jpg
SØKNADSFRIST: 20.02.2019

Vil du bli ny rektor ved Atrå barne- og ungdomsskole?

Skolen har i dag ca 200 elever fra 1. til 10. klasse, ca 50 barn i SFO og ca 35 årsverk. Skolen holder til 25 km øst for Rjukan i landlige omgivelser. Skolen består av nytt barneskolebygg, SFO-bygg, ungdomsskolebygg og idrettshall med idrettsanlegg. Det er vedtatt å bygge nytt ungdomsskolebygg tilknyttet barneskolebygget.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere.. Rektor leder skolens pedagogiske utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppen ved skolen. Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen.

Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som:

 • har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning i grunnskolen
 • har minimum tre års erfaring som lærer i grunnskolen
 • har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse
 • setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer
 • har god digital kompetanse
 • er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Vi kan tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • utstrakt delegasjon til enhetsleder
 • utfordrende oppgaver
 • tilbud om lederopplæring
 • lønn etter avtale

Tiltredelse 01. 08. 2019

Søknadsfrist 20. 02. 2019.

Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen».

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. 

Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no.

 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå