29/01/2019

Rektor/enhetsleder Rjukan ungdomsskole

 • Tinn kommune
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.02.2019

Vil du bli ny rektor ved Rjukan ungdomsskole?

Skolen har i dag ca 120 elever og 18 årsverk og holder til i flotte omgivelser på Rjukan. Ledelsesressursen er på 130 %.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Det vil si at rektor/enhetsleder skal lede pedagogisk utviklingsarbeid, ha økonomisk ansvar, ha overordnet personalansvar og utvikle skolen som en lærende organisasjon.

Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen.

Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som:

 • har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning på ungdomstrinnet
 • har erfaring som lærer i grunnskolen
 • har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse
 • setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning og til å gjennomføre nødvendige endringer
 • har god digital kompetanse
 • er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Vi kan tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • utstrakt delegasjon til enhetsleder
 • utfordrende oppgaver
 • tilbud om lederopplæring
 • lønn etter avtale

Tiltredelse 01. 08. 2019

Søknadsfrist 20. 02. 2019.

Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen».

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. 

Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no .

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Tinn kommune har for tiden flere ledige stillinger, blant annet rektor/enhetsleder ved Atrå barne- og ungdomsskole.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå