28/01/2019

Kommunalsjef

 • Frogn kommune
Bygg og anlegg Eiendom Ledelse Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

frogn.jpg
SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Vil du være med i vårt lederteam?

Er du en resultatorientert og serviceinnstilt leder med kompetanse innenfor ulike fagområder som plan, eiendom, miljø og teknisk drift? Da kan du få en sentral rolle i utviklingen av vår kommune!

Frogn kommune er en dynamisk og utviklingsorientert organisasjon. Vi søker nå nye ledere som har lyst på nye utfordringer i et hyggelig og ressurssterkt lokalsamfunn ved Oslofjorden. Våre verdier er engasjement, respekt, profesjonalitet og raushet. 

Vi har i dag to ledige stillinger:

 • Kommunalsjef

 • Enhetsleder teknisk drift og forvaltning 

Kommunalsjef

Kommunalsjefen inngår i kommunens overordnede ledelse, som består av rådmann og totalt tre kommunalsjefer. Som kommunalsjef får du en sentral rolle i utvikling av kommunen. Kommunalsjefen har ansvar for samhandling med folkevalgte, helheten i kommunen og de enhetene du får oppfølgingsansvar for. Dette er bl.a. enheter og virksomheter knyttet til samfunnsplanlegging, arealplaner og byggesak, folkehelse, miljø, kart og geodata, eiendomsforvaltning og teknisk drift. Kommunalsjefen har personal- økonomi- fag- og resultatansvar.

Utbygging av kommunal eiendomsmasse og infrastruktur inngår også i kommunalsjefens ansvarsområde.   

Vår nye kommunalsjef har:

 • Relevant høyere utdanning

 • Kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater

 • Analytiske egenskaper og evne til å se og bidra til helhet og sammenheng

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • Evne til å utvikle medarbeidere og skape et godt og kompetent arbeidsmiljø

 • Erfaring med økonomistyring

 • God rolleforståelse, er fleksibel og resultatorientert

 • Ønske om å jobbe i en organisasjon med verdibasert ledelse

Vi tilbyr:

 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter 

 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver 

 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling 

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere 

 • Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen

 • Aktivt bedriftsidrettslag

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  

Lønns og arbeidsvilkår etter nærmere avtale. 

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt rådmann Harald Karsten Hermansen, mob. 926 00 794.

INFORMASJON RUNDT SØKNADEN
Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.kommune.no. PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå